Клауза

Арбитражна клауза на "Български търговски арбитражен съд"

„Всички спорове отнасящи се до настоящия договор ще бъдат решавани чрез преговори, а ако това стане невъзможно, от Български търговски арбитражен съд - град София съобразно неговия правилник.”

Имате нужда от арбитраж при граждански или търговски спор?

Български търговски арбитражен съд може да Ви помогне.