Арбитри

Списък на арбитрите и вещите лица

д-р Марио Христов Бобатинов
Председател на БТАС
Преподавател в НБУ - София
Георги Апостолов Вълков
Зам. Председател на БТАС
Адвокат
Венелин Тодоров 
Урдев
Зам. Председател на БТАС
Адвокат
д-р Румен Петров Владимиров
Арбитър
Преподавател в НБУ - София
Анна Георгиева Димитрова
Арбитър
Адвокат
Иван Янков 
Каменов
Арбитър
Адвокат
Трифон Генчев 
Грудев
Арбитър
Адвокат
Тодорка Димитрова Ангелова
Арбитър
Адвокат
Диана Танчева Евстатиева
Арбитър
Адвокат
Велислав Христов 
Велев
Арбитър
Адвокат
Христо Георгиев 
Кутиев
Арбитър
Адвокат
Калоян Иванов 
Калев
Арбитър
Юрист

Имате нужда от арбитраж при граждански или търговски спор?

Български търговски арбитражен съд може да Ви помогне.